Doteky společné historie

Doteky společné historie
Název projektu : Doteky společné historie
Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0026
Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond
Termín realizace : 2017-2018
Rozpočtové náklady projektu : 339 289 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu : 93 500 Kč
Způsobilé výdaje projektu : 245 789 Kč
Z toho předpokládaná výše dotace : 85 % (208 921 Kč)
 
Projekt realizuje obec Drmoul ve spolupráci s bavorskou obcí Mähring. Je to již několikátý projekt, který tyto obce spolu uskutečňují, jejich spolupráce trvá již několik let. 
 
Obsahem projektu je historický průzkum, vyhledávání podkladů a konzultace k tématu židů, návštěva muzea v Mähringu s expozicí o českém příhraničí, návštěva Miniaturparku v Mariánskýách Lázních, 3 workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy v Drmoulu, přednáška o historii židovské obce, slavnostní záv. setkání při ukončení projektu.
 
Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie, posílení spolupráce. Setkávání bude zaměřeno jak na děti, tak dospělé. Pracovní workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy, budou vedeny odborníkem, společnými silami se bude vyrábět maketa synagogy(z materiálu, který obec získá sponzor. způsobem = nezpůsobilý výdaj) a souvisejích budov. Návštěvu muzea, přednášku i prohlídku Miniaturparku zaštítí odborník. 
 
První akcí pro veřejnost je zájezd do muzea v Mähringu spojený s návštěvou památníku - koncentračního tábora Flossenbürg. Zájezd se koná v úterý 27. 6. 2017, odjezd v 8,00 hodín od Obecního úřadu Drmoul. Pozvánka ke stažení zde. 
 
 
Název projektu : Doteky společné historie
Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0026
Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond
Termín realizace : 2017-2018
Rozpočtové náklady projektu : 339 289 Kč
Nezpůsobilé výdaje projektu : 93 500 Kč
Způsobilé výdaje projektu : 245 789 Kč
Z toho předpokládaná výše dotace : 85 % (208 921 Kč)

Projekt realizuje obec Drmoul ve spolupráci s bavorskou obcí Mähring. Je to již několikátý projekt, který tyto obce spolu uskutečňují, jejich spolupráce trvá již několik let.

Obsahem projektu je historický průzkum, vyhledávání podkladů a konzultace k tématu židů, návštěva muzea v Mähringu s expozicí o českém příhraničí, návštěva Miniaturparku v Mariánskýách Lázních, 3 workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy v Drmoulu, přednáška o historii židovské obce, slavnostní záv. setkání při ukončení projektu.

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie, posílení spolupráce. Setkávání bude zaměřeno jak na děti, tak dospělé. Pracovní workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy, budou vedeny odborníkem, společnými silami se bude vyrábět maketa synagogy(z materiálu, který obec získá sponzor. způsobem = nezpůsobilý výdaj) a souvisejích budov. Návštěvu muzea, přednášku i prohlídku Miniaturparku zaštítí odborník.

První akcí pro veřejnost je zájezd do muzea v Mähringu spojený s návštěvou památníku - koncentračního tábora Flossenbürg. Zájezd se koná v úterý 27. 6. 2017, odjezd v 8,00 hodín od Obecního úřadu Drmoul. Pozvánka ke stažení zde.

 

 

Název projektu : Doteky společné historie

Číslo projektu : DF/EÚS/EGR/0026

Dotační program : Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, Dispoziční fond

Termín realizace : 2017-2018

Rozpočtové náklady projektu : 339 289 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu : 93 500 Kč

Způsobilé výdaje projektu : 245 789 Kč

Z toho předpokládaná výše dotace : 85 % (208 921 Kč)

 

Projekt realizuje obec Drmoul ve spolupráci s bavorskou obcí Mähring. Je to již několikátý projekt, který tyto obce spolu uskutečňují, jejich spolupráce trvá již několik let. 

 

Obsahem projektu je historický průzkum, vyhledávání podkladů a konzultace k židovské tématice, návštěva muzea v Mähringu s expozicí o českém příhraničí, návštěva Miniaturparku v Mariánských Lázních, 3 workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy v Drmoulu, přednáška o historii židovské obce, slavnostní záv. setkání při ukončení projektu.

 

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských komunit a poznávání společné historie, posílení spolupráce. Setkávání bude zaměřeno jak na děti, tak dospělé. Pracovní workshopy, při nichž bude vznikat model bývalé židovské synagogy, budou vedeny odborníkem, společnými silami se bude vyrábět maketa synagogy (z materiálu, který obec získá sponzorským způsobem = nezpůsobilý výdaj) a souvisejících budov. Návštěvu muzea, přednášku i prohlídku Miniaturparku zaštítí odborník. 

 

- - -

Aktivity projektu

 
Přednáška na téma Židovský kalendář, svátky a tradice se konala v úterý 5. června od 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Drmoul, 1. patro. Přednáška byla doprovázena promítáním prezentace. Přednášejícím byl historik Václav Chvátal, vedoucí oddělení výzkumu Muzea Tachov, který se dlouhodobě zabývá židovskou historií.  
Pozvánka ke stažení zde.
Tisková zpráva ke stažení zde.
 
  
 
 
Slavnostní odhalení modelu bývalé židovské synagogy a přilehlých budov v centru obce Drmoul se konalo v neděli 27. května 2018 v 15 hodin. Model bude umístěn na místě, kde bývalá synagoga opravdu stála. Nyní se připravuje trvalá instalace modelu.
Pozvánka ke stažení zde.
Tisková zpráva ke stažení zde.
 
Přinášíme několik fotografií:
 
- - -
 
 
V sobotu 13. ledna 2018 se v kulturním sále obce Drmoul uskutečnil v pořadí již třetí workshop projektu, na kterém se účastníci seznámili s téměř kompletně dokončeným modelem synagogy a přilehlých budov. Součástí workshopu byla i přednáška plná zajímavých informací z historie budovy i života židovského obyvatelstva obce Drmoul. Děti si mohly vyzkoušet náročnou i zajímavou práci modelářů.
Pozvánka ke ztažení zde.
Tisková zpráva ke stažení zde.
 
- - -
 
V sobotu 11. listopadu se od 13:30 hodin konal druhý workshop projektu, tentokrát v kulturním sále obce Drmoul. Účastníci se dozvěděli zajímavé detaily z práce stavebně-historického průzkumu, který předchází výrobě modelů historických budov, mohli si prohlédnout také výstavu z historie obcí Drmoul a Mähring, děti si mohly postavit vlastní papírovou synagogu.
Pozvánka ke stažení zde.
Tisková zpráva ke stažení zde.
Fotogalerie k prohlédnutí zde.
 
 
- - -
 
Na neděli 8. října 2017 je připravena od 14 hodin prohlídka Miniaturparku Boheminium v areálu Krakonoš v Mariánských Lázních. Chceme Vám představit, jak krásné modely významných budov České republiky se dají vyrobit. Načerpáte inspiraci pro druhý workshop, který se bude konat 11. listopadu v kulturním sále obce Drmoul. K tomuto workshopu ještě zvejřeníme bližší informace.
 
Návštěva Mniaturparku se koná s doprovodem, dopravu si zájemci zajistí sami. Sraz ve 14 hodin u vchodu do Miniaturparku. Vstupné je hrazeno v rámci tohoto projektu.
Pozvánka ke stažení zde
Tisková zpráva z návštěvy Miniaturparku Boheminium ke stažení zde.
Několik fotografií z návštěvy naleznete zde
 
- - -
 

Na sobotu 23. září 2017 od 10,00 hodin je připraven první workshop projektu. Bude se konat v obci Drmoul v centru obce v blízkosti místa, kde bude v budoucnosti umístěn model bývalé židovské synagogy, v případě nepříznivého počasí se bude workshop konat v kulturním sále obce. Návštěvníci workshopu si budou moci vyzkoušet práci na tvorbě venkovního modelu jedné z budov komplexu, který bude v rámci projektu vytvořen. Zváni jsou jak dospělí, tak děti, hosty worskhopu budou také účastníci z partnerské obce Mähring.

Jste srdečně zváni všichni, koho tématika projektu zajímá.

Pozvánka ke stažení zde.

Tisková zpráva z workshopu ke stažení zde.

Fotogalerie z 1. workshopu k prohlédnutí zde.

- - -

První akcí pro veřejnost je zájezd do muzea v Mähringu spojený s návštěvou památníku - koncentračního tábora Flossenbürg. Zájezd se koná v úterý 27. 6. 2017, odjezd v 8,00 hodin od Obecního úřadu Drmoul. 

Pozvánka na návštěvu muzea Mähring a památníku Flossenbürg ke stažení zde.

Tisková zpráva z návštěvy muzea Mähring a památníku Flossenbürg z 4. 7. 2017 ke stažení zde.

Fotografie z návštěvy muzea a památníku naleznete pod tímto odkazem.