Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR

Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR
Cílem projektu bude jednoznačně vyšší informovanost venkovských aktérů působících na území čtyř svazků obcí. Tímto bude výrazně posílena absorpční schopnost a následná vyšší připravenost žadatelů na podávání žádostí nejen do Programu rozvoje venkova v plánovacím období let 2008 – 13.
Projekt je tedy určen převážně následující cílové skupiny:
  • obce
  • svazky obcí
  • neziskové organizace s právní subjektivitou
  • podnikatelé působící na venkově
 
První akce se uskutečnila ve Velké Hleďsebi, 16. 6. 2009. Pozvánka.
Druhá akce se uskutečnila v Perninku, 23. 6. 2009. Pozvánka.
Třetí akce se uskutečnila ve Velké Hleďsebi, 6. 10. 2009. Pozvánka.
Čtvrtá akce se uskutečnila v Božím Daru, 13. 10. 2009. Pozvánka.
 
Témata školících dnů:
I. Profesionální municipalita = profesionální rozvoj venkova I, Velká Hleďsebe, 16. června 2009 
II. Profesionální municipalita = profesionální rozvoj venkova II, Pernink, 23. června 2009
III. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Velká Hleďsebe, 6. října 2009
IV. Diverzifikace hospodářství venkova, Boží Dar, 13. října 2009
 
 
0dborná exkurze Jižní Morava, 20. - 21. 10. 2009. Pozvánka.
0dborná exkurze Třebívlice, 24. 11. 2009. Pozvánka.
 
Publicita projektu
 
 
 
Fotografie z akcí
 
 
Projekt Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR byl schválen v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova ČR 2007 -13.