Méně bloudění v pohraničí

Méně bloudění v pohraničí

 

Tento projekt navazuje na dosavadní práci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko v oblasti cykloturistiky. První realizovaný projekt byl "Mariánskolázeňsko - partnerství pro stezku železné opony", jehož cílem bylo vytvoření partnerství pro stezku železné opony na Mariánskolázeňsku prostřednictvím soupisu cykloatraktivit našeho regionu. Druhý, nyní probíhající projekt pod názvem "Společné cyklotrasy - partnerství na českém a německém území", představuje pokračování a posílení vzájemné spolupráce při rozvoji cyklotras na českém a německém území.

Cílem projektu Méně bloudění v pohraničí je - jak již název napovídá - doplnění navigačního systému cyklotras v příhraničním území. Umožní to lepší orientaci návštěvníků bez místní znalosti, návštěvníkům budou zpřístupněny atraktivity, ke kterým se dosud na kole nedostali. 

Nově vyznačené cyklotrasy budou zakresleny do elektronické cyklomapy, která bude přístupná na těchto stránkách a na webových stránkách členských obcí Svazku.

 

Cyklomapa ke stažení: Příhraničí Mariánskolázeňska a Bavorska

 

Náhled cyklomapy:

 

Pressebericht zum Projekt (6. 11. 2013)

Tisková zpráva k projektu č. 2 (6. 11. 2013)

 

Během měsíců září a října proběhla instalace cykloznaček na území členských obcí Svazku. S vyznačením doplňujících cyklotras byli seznámeni zástupci obcí na kulatém stolu, který se konal na konci srpna 2013.

Další aktivitou projektu bude umístění elektronické cyklomapy na webové stránky Svazku i jednotlivých členských obcí.

 

Fotografie z průběhu instalace cykloznačení (září - říjen 2013)

 

 

Fotografie z kulatého stolu: 29. 8. 2013

 

Protokoll aus der Verhandlung des Runden Tisches (29. 8. 2013)

Zápis z kulatého stolu (29. 8. 2013)

Einladung zum Runden Tisch (29. 8. 2013)

Pozvánka na kulatý stůl (29. 8. 2013)

Pressebericht zum Projekt (26. 7. 2013)

Tisková zpráva k projektu (26. 7. 2013)