NÁZEV PROJEKTU: Cyklo přístřešek u kapličky Svatého kříže v Úbočí

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2011

DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu

NÁKLADY PROJEKTU: 70 tis. Kč

DOTACE: 35 tis. Kč

Obec Dolní Žandov systematicky pracuje na zvelebování a zpřístupňování obce a jejích místních částí pro cyklistickou dopravu i cykloturistiku. Tento projekt navazuje na již zrealizované projekty. Na cyklotrase č. 2023 z Dolního Žandova do Lazů byl vybudován cyklopřístřešek s mapou, jako přirozené odpočinkové místo na trase.

banner pro příjemce

 

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje