NÁZEV PROJEKTU: Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe

  • NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe
  • TERMÍN REALIZACE: 2009 - 2011
  • DOTAČNÍ TITUL: ROP Severozápad
  • NÁKLADY PROJEKTU: 4,98 mil. Kč
  • DOTACE: 4,6 mil. Kč

Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti ve správním území Obce Velká Hleďsebe, zejména prostřednictvím podpory přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných projektů pro jejich následnou realizaci. Jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti:

  • 1) Řešení Zelené osy obce, která je vymezena územími mezi místními částmi Klimentov a Velká Hleďsebe, která představuje unikátní prostor zeleně přirozeně spojující tyto dvě místní části.
  • 2) Zpřístupnění areálu bývalých kasáren Klimentov (brownfield) prostřednictvím napojení na technickou infrastrukturu obce, zejména v oblasti liniových staveb.
  • 3) Obnova místních komunikací a související infrastruktury v obci.

Jako doplňkové k přípravě projektů a dokumentace bude sloužit podnícení aktivit místních subjektů a zvyšování zapojení veřejnosti do integrované podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a dalších forem práce s veřejností.

 

Publicita projektu

 

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |