NÁZEV PROJEKTU: Dětské hřiště ve Staré Vodě

 NÁZEV PROJEKTU: Dětské hřiště ve Staré Vodě

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010

NÁKLADY PROJEKTU: 205 tis. Kč

DOTACE: 143 tis. Kč

Realizací projektu bylo vytvořeno nové dětské hřiště ve fotbalovém areálu. Herní prvky byly umístěny do prostoru navazujícího na dosavadní, již řadu let fungující dětské hřiště. Stávající prvky byly již značně opotřebeny a také vzhled již neodpovídal současným trendům. Obec je ráda, že za pomoci dotace vybudovala hřiště nabízející moderní pěkné a hlavně bezpečné herní prvky.

banner pro příjemce

 

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |