NÁZEV PROJEKTU: Dětský koutek

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010

NÁKLADY PROJEKTU: 0,3 mil. Kč

DOTACE: 0,2 mil. Kč

Realizací projektu došlo k vybudování menšího dětského hřiště s několika herními prvky, které jsou ze dvou stran ohraničeny dřevěným plotem, dále byla opravena tréninková tenisová zeď sousedící s prostorem pro vytvoření dětského hřiště. Prostor se nachází
na p. p. č. 904/5, k. ú. Drmoul, ve sportovním areálu nabízejícím využití při fotbalu, volejbalu, tenisu a nohejbalu.

Na přípravě projektu se podíleli místní děti, žáci navštěvující Drmoulskou základní školu a malí fotbalisté hrající za TJ SOKOL Drmoul (týmy přípravek a mládeže).
Při setkání výše uvedených účastníků se starostkou obce byl tento projekt navržen. Děti svá přání ztvárnily pomocí makety dětského hřiště.

 

Stav před realizací

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |