NÁZEV PROJEKTU: Dolní Žandov - Výměna podlahových krytin v budově ZŠ a MŠ Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2020

DOTAČNÍ TITUL: Výzva VPS - 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

SPRÁVCE PROGRAMU: Ministerstvo finací ČR

NÁKLADY PROJEKTU:  1 563 908 Kč

DOTACE: 1 407 517 Kč

Předmětem projektu jsou stavební práce – výměna podlahových krytin  v rozsahu 1 175 m2 v  nebytových prostorech v objektu č.p. 37 v obci Dolní Žandov – základní a mateřská škola.