NÁZEV PROJEKTU: Drmoul - demolice bytového domu, Sekerská, čp. 110

NÁZEV PROJEKTU: Drmoul - demolice bytového domu, Sekerská, čp. 110

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: do 31. 1. 2019

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: 11708 - Podpora revitalizace území

NÁKLADY PROJEKTU:  786 074 KČ

DOTACE: 550 251 KČ

Bytový objekt č.p.110 v Sekerské ulici se nacházil v centrální části obce Drmoul na st.parcele č.67/1 k.ú. Drmoul. Jednalo se o samostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích a půdním prostoru. Objekt nebyl podsklepený. V objektu se nacházela ve 2.nadzemním podlaží jedna neobydlená bytová jednotka . Ostatní prostory byly nevyužívané a byly ve velmi špatném stavebně technickém stavu.