NÁZEV PROJEKTU: Letní příměstský tábor

NÁZEV PROJEKTU:      Letní příměstský tábor 

REG. Č. PROJEKTU:      CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015852

NÁZEV PROGRAMU:    Operační program Zaměstnanost

NÁZEV VÝZVY:            Prorodinná opatření MAS 21 - III.

TERMÍN REALIZACE:   1. 4. 2020 - 30. 9. 2022

 

Příměstský tábor je především službou pracujícím rodičům v období letních prázdnin. LPT v Dolním Žandově je určen jak pro rodiče dětí a další pečující osoby, tak pro osoby, které se vracejí na trh práce, popř. pro osoby, které si aktivně shání pracovní uplatnění např. po MD či RD.