NÁZEV PROJEKTU: Naučná stezka z Dolního Žandova přes Úbočí do Podlesí

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu

NÁKLADY PROJEKTU: 0,1 mil. Kč

DOTACE: 0,1 mil. Kč

Obec si je vědoma, že propagačního materiálu není nikdy dost, ale daleko důležitější je to, aby občané věděli, kde žijí, jaká je historie jejich obce, a aby se hlavně dobře žilo místním občanům, líbilo se jim v místě, kde bydlí a oni pak sami budou dělat propagandu svému místu. Naučná stezka vede z Dolního Žandova, dále do Úbočí a pokračovat bude do Podlesí. Na stezce budou umístěny přístřešky a informační tabule s historií.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |