NÁZEV PROJEKTU: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov

NÁZEV PROJEKTU: Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2011

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 0,3 mil. Kč

DOTACE: 0,2 mil. Kč

Projekt řeší obnovu stávajícího hřbitova nacházející se na pozemku p. č. 1628, k. ú. Dolní Žandov. Konkrétní práce spočívají v obnově: kamenné hřbitovní zdi, cestě vedoucí hřbitovem, budově márnice a vstupních vratech. Do prostoru bude usazen drobný mobiliář, jako jsou lavičky a odpadkové koše.

| Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |