NÁZEV PROJEKTU: Obnova kaple sv. Josefa v obci Drmoul

NÁZEV PROJEKTU: Obnova kaple sv. Josefa v obci Drmoul

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: do 30. 9. 2021

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

NÁKLADY PROJEKTU:  557 972 KČ

DOTACE: 194 287 KČ

 

Obec díky projektu obnoví Kapli sv. Josefa, která je hlavní dominantou obce Drmoul. Stavební práce spočívaly ve vodorovné injektáži původního zdiva; dodatečné vnější svislé hydroizolace obvod. zdiva; v kapilárně aktivní omítce.