NÁZEV PROJEKTU: Obnova kapličky na hřbitově

NÁZEV PROJEKTU: Obnova kapličky na hřbitově
 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, MMR ČR
 • NÁKLADY PROJEKTU: 152 tis. Kč
 • DOTACE: 106 tis. Kč
 • Kaplička sepulkrální architektury vysoké hodnoty stojí na původním místě na severní straně obecního hřbitova. Byla postavena ještě před stavbou kostela sv. Anny v roce 1906, který tvoří hlavní dominantu obce. Obě díla vytvořil významný mariánskolázeňský architekt Josef Forberich.

  Obec v minulých letech výrazně investovala do obnovy hřbitova - do jeho infrastruktury i do obnovy zeleně. Také kaple prošla v minulých letech částečnou rekonstrukcí. Z důvodů nedostatku finančních prostředků však nebyla rekonstrukce zcela dokončena.

  Cílem projektu bylo dokončení obnovy kapličky na obecním hřbitově prostřednictvím částečné renovace dveří, výměny okapů a odvodnění a odizolování základů kaple.

   

  obrázek kaple obrázek kaple 2

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |