NÁZEV PROJEKTU: Obnova místní komunikace 5c ze Salajny do Dolního Žandova

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2020

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210A - Podpora obnova místních komunikací

NÁKLADY PROJEKTU:  2 702 473 KČ

DOTACE: 1 000 000 KČ