NÁZEV PROJEKTU: Obnova místní komunikace v prostoru bývalého cvičiště Cech pro účely rozvoje cestovního ruchu a rekreace

NÁZEV PROJEKTU: Obnova místní komunikace v prostoru bývalého cvičiště Cech pro účely rozvoje cestovního ruchu a rekreace

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

NÁKLADY PROJEKTU: 1,4 mil. Kč

DOTACE: 1,1 mil. Kč

Realizací projektu došlo k rekonstrukci místní komunikace, která dříve sloužila jako přístupová cesta na cvičiště. Na části komunikace vede naučná stezka, sloužící zároveň jako cyklostezka. Rekonstrukce komunikace pomohla ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu přístupu do prostoru turistům, cykloturistům i místním obyvatelům.

Místní komunikace byla zhutněna, mechanicky zpevněna nanesením podkladu z drceného kameniva. Na trase komunikace byla vybudována dřevěná lávka přes vodní tůni. Materiál použitý na obnovu je vodě propustný, tudíž je šetrný k přírodě, méně nákladný a vyhovuje
i cyklistům.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |