NÁZEV PROJEKTU: Obnova plastiky Krista na kříži v Martinově

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, MMR ČR
 • NÁKLADY PROJEKTU: 86 tis. Kč
 • DOTACE: 60 tis. Kč
 • Cílem projektu byla obnova drobné sakrální památky.

  Kamenný kříž na návsi v Martinově byl znovu osazen plastikou Krista, okolí bylo upraveno ke zlepšení přístupu a osázeno stálezelenými keři. Po očištění kamenného kříže bude obnoven nápis na jeho podstavci. Lavička v blízkosti kříže bude znovu natřena.

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |