NÁZEV PROJEKTU: Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 1 mil. Kč

DOTACE: 0,8 mil. Kč

Realizace projektu umožnila provedení obnovy území patřícího mezi kulturní dědictví obce, na kterém se nachází pozůstatky zaniklé vesnice Cech sv. Víta, která svou minulostí obohacuje historii obce Drmoul.

Samotné obnažení a úprava základového zdiva původních obytných domů i obnova kamenného kříže přispěje k prodloužení jejich životnosti a uchování zbytků vesnice
pro další generace, jelikož jejich stav před obnovou byl zoufalý. Pokud by nebyly provedeny obnovovací práce, došlo by k úplnému znehodnocení a zániku tohoto kulturního dědictví obce.

 

Stav před realizací:                                                                                                                            

Stav po realizaci: 

                                             

 

Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |