NÁZEV PROJEKTU: Obnova prostranství v Lázních Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 897 tis. Kč

DOTACE: 676 tis. Kč

Projekt spočívá v obnově opěrné kamenné zdi, obnově schodiště a úpravě zeleně zahrnující drobné úpravy a omlazení stávající zeleně. 

Obnova prostranství napomůže ke zlepšení celkového vzhledu celého prostoru, zvýšení bezpečnosti pohybu osob a v neposlední řadě se trvalým přínosem stane zlepšení kvality života ve venkovské oblasti.

Na tento projekt chce město navázat dalšími prácemi na obnovách parkových cest,
na které schodiště ústí. Práce zahrnují položení nového pískového povrchu a dřevěných obrub.

 

Stav před zahájením projektu:  

Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |