NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách

NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: 2009

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 237 tis. Kč

DOTACE: 173 tis. Kč

Realizace projektu umožnila obnovit kulturní dědictví obce podle dochované dokumentace a to obnovou 3 křížků na správním území obce Tři Sekery (Göslerův pomník s křížem v Kamenci, pomník s křížem za Třemi Sekerami u cesty na Kamenec a křížek u cesty
na Tachovskou Huť). Předešlo se tak úplnému zániku cenného kulturního dědictví, které bylo vždy součástí této příhraniční oblasti - Sudet.

Realizace projektu, tedy jejich obnova pomohla zachovat toto kulturní dědictví pro další generace. 

 

 

Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |