NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II.

NÁZEV PROJEKTU: Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II.

NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 530 tis. Kč

DOTACE: 400 tis. Kč

Akce navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v roce 2010. Realizace opět umožnila

obnovit kulturní dědictví obce podle dochované dokumentace a to další 3 křížky
na správním území obce Tři Sekery (Hellingerův pomník s křížkem, pomník s křížkem
u hřbitovní cesty ve Třech Sekerách a pomník s křížkem v Chodovské Huti. Předešlo se tak úplnému zániku cenného kulturního dědictví, které bylo vždy součástí této příhraniční oblasti - sudet.

Realizace projektu, tedy jejich obnova pomohla zachovat toto kulturní dědictví pro další generace. 

Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |