NÁZEV PROJEKTU: Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul

NÁZEV PROJEKTU: Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2009

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 1 mil. Kč

DOTACE: 750 tis. Kč

Cílem projektu je zlepšení kvality života ve venkovské oblasti, posílení sounáležitosti obyvatel v místním prostředí a upozorňuje na místní dědictví venkova. V zásadě dojde k rozčlenění prostoru do několika zón. Odpočinková část vytvořená v blízkém okolí rybníka nabídne posezení na dřevěných terasách v přirozeném prostředí s pěkným výhledem
na vodní plochu a sakrální památku (kapli sv. Josefa). Další část by měla splňovat požadavky dětí – koutek s několika herními prvky. Propojení celého prostranství umožní obnova pískových chodníků.

 

Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |