NÁZEV PROJEKTU: Oprava místních komunikací v obci Vlkovice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2011

NÁKLADY PROJEKTU: 225 tis. Kč

DOTACE: 150 tis. Kč

Cílem projektu bylo zlepšení stavu místních komunikací a zajištění bezpečnějšího pohybu osob a především automobilové dopravy. V neposlední řadě došlo ke zvýšení kvality životních podmínek místních obyvatel. Oprava komunikací byla do rozpočtu obce zařazena
i z důvodu ústní žádosti místních obyvatel, kterým komunikace slouží jako jediný přístup
k rodinnému domu.

Opravena byla místní komunikaci vedoucí ze spodní části obce směrem k vodní nádrži obce Vlkovice (tato nádrž je ve vlastnictví obce), nacházející se na pozemcích p. p. č. 954/1 a
p. p. č. 1003/1, k. ú. Vlkovice. Komunikace zpřístupňuje rodinný dům, vodní nádrž i sousedící zemědělské pozemky. Komunikace byla značně poškozena, vyskytovaly se zde výmoly a výtluky, místy byla vytlučená až do základního podkladu. Oprava zahrnula vyspravení největších výtluků a dále došlo k opravě i méně poškozeného podkladu, který byl napojen na neponičenou komunikaci pokračující do centra obce.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |