NÁZEV PROJEKTU: Oprava střechy, okapů a vitrážových oken Kaple Panny Marie

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, Karlovarský kraj
 • NÁKLADY PROJEKTU: 170 tis. Kč
 • DOTACE: 70 tis. Kč
 • Byla provedena obnova a oprava nosných trámů kaple, opravena střešní krytina. Byly vyměněny okapy a opravena vitrážová okna.

   

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |