NÁZEV PROJEKTU: Opravy místních komunikací v obci Drmoul

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

NÁKLADY PROJEKTU: 1,4 mil. Kč

DOTACE: 1,1 mil. Kč

Po zmapování stavu komunikací dospělo zastupitelstvo obce k rozhodnutí věnovat finanční prostředky v tomto roce na opravy místních komunikací. Opraveny byly opotřebované povrchy (praskliny), výmoly a uliční vpusti téměř na celém území obce. Realizací projektu došlo ke zlepšení stavu místních komunikací, ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců i automobilové dopravy. Zlepšily se i životní podmínky místních obyvatel.

 

Stav před realizací

 

banner pro příjemce

 

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |