NÁZEV PROJEKTU: Prezentace turistických cílů v obci Drmoul

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Podpora aktivit v cestovním ruchu

NÁKLADY PROJEKTU: 37 tis. Kč

DOTACE: 20 tis. Kč

Cílem projektu je podpora cestovního ruchu prostřednictvím vytvoření propagačního materiálu prezentujícího turistické cíle v obci Drmoul. Trhací mapa nabídne základní historické údaje o obci, informace o jednotlivých památkách a zajímavých místech nacházejících se v obci a jejím okolí. Texty oživí současné fotografie. Tento propagační materiál pomůže turistům a cykloturistům nejen k lepší orientaci na daném území, ale také je upozorní na všechny objekty či přírodní zajímavosti, které území obce nabízí, a které si zaslouží jejich pozornost.

 

banner pro příjemce

 

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |