NÁZEV PROJEKTU: Regenerace prostoru bývalého cvičiště Cech sv. Víta pro účely rozvoje cestovního ruchu a rekreace s ohledem na ekoturistiku

NÁZEV PROJEKTU:  Regenerace prostoru bývalého cvičiště Cech sv. Víta pro účely rozvoje cestovního ruchu a rekreace s ohledem na ekoturistiku

NOSITEL PROJEKTU: Obec Trstěnice

TERMÍN REALIZACE: 2010

      DOTAČNÍ TITUL:  Podpora bývalých vojenských areálů        

NÁKLADY PROJEKTU: 4 mil. Kč

DOTACE: 3 mil. Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce 68 metrů komunikace sloužící dříve jako přístupová cesta na cvičiště a umožňující přístupu do areálu. V současné době je komunikace součástí naučné stezky, kterou v roce 2008 vybudovala obec Drmoul.

Provedením terénních úprav se obnoví a vytvoří tůně, mokřady, odstraní se nálety, pomocí terénních úprav vzniknou zemníky, kamenné nánosy a vyvýšeniny.

Na obnoveném území budou umístěny informační systémy - rozcestníky, informační tabule. V prostoru se vybudují různé typy posezení - přístřešek, altán, posezení, pozorovatelna, lavička.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |