NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně na hřbitově ve Staré Vodě

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí

NÁKLADY PROJEKTU: 261 tis. Kč

DOTACE: 196 tis. Kč

Projekt se zaměřuje na výsadbu a regeneraci zeleně v areálu hřbitova v obci Stará Voda. V areálu hřbitova se nachází značné množství dřevin s tlakovou vidlicí a je nutné ošetřit je pružnou vazbou zabraňující jejich rozlomení. Některé dřeviny – zejména v předprostoru hřbitova jsou poznamenány právě zmiňovaným rozlomením koruny v důsledku tlakové vidlice a bude nutné je z pěstebních důvodů odstranit. Tyto dřeviny budou nahrazeny z kompozičních důvodů přibližně v místě jejich stávající lokalizace. Dále se v prostoru nachází několik skupin přerostlých a přestárlých keřů, které budou také odstraněny nebo zmlazeny.

Řešení úprav respektuje původní kompozici i strukturu vegetačních prvků.

Hlavním cílem je regenerace areálu hřbitova, kterou docílíme zachování jeho významné funkce v systému zeleně obce.

banner pro příjemce

 

| OP Životní prostředí | www.europa.eu |