NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Lázních Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí

NÁKLADY PROJEKTU: 406 tis. Kč

DOTACE: 304 tis. Kč

Projekt se zaměřuje na regeneraci zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzity sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně na obecním hřbitově
ve městě Lázně Kynžvart a tím zlepšuje kvalitu života člověka v urbanizované krajině.

Cílem projektu je vysazení stromů, keřů a založení trávníku výsevem na obecním hřbitově a přilehlém území, které je součástí rozsáhlého chráněného území CHKO Slavkovský les. Výsadbou budou nahrazeny odstraněné přestárlé dřeviny a dojde k znovuobnovení původní kompozice vegetačních prvků v souladu se zabezpečením vhodných stanovištních podmínek pro nově vysazované jedince.

banner pro příjemce

| OP Životní prostředí | www.europa.eu |