NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Obci Dolní Žandov

NÁZEV PROJEKTU: Regenerace zeleně v Obci Dolní Žandov

 

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: Operační program Životní prostředí, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
 • NÁKLADY PROJEKTU: 1,033 mil. Kč
 • DOTACE: 0,9 mil. Kč

  Projekt se zaměřuje na regeneraci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v obci Dolní Žandov a tím zlepšuje kvalitu života člověka v urbanizované krajině. Kompletně se vysazuje alej podél hlavní průjezdové komunikace v obci a dále se obnovuje zeleň na hřbitově.

  Cílem projektu je zlepšování stavu přírody a krajiny prostřednictvím regenerace urbanizované krajiny obce Dolní Žandov.

   

  obrázek zeleň obrázek zeleň 2

   

  banner pro příjemce

  | OP Životní prostředí | www.europa.eu |