NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01297
NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 13 750 862,09 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
Projekt navazuje na předchozí úsilí obce o obnovu komunikací a parkovacích míst v sídlišti Klimentov. Jedná se o samostatný projekt navazující na předchozí etapy, viz projekt Úpravy obytné zóny v sídlišti u kasáren Klimentov. Sídliště je tvořeno převážně bytovými domy ze šedesátých let minulého století, čemuž odpovídá i kvalita infrastrukty a věková struktura obyvatel. Území bude řešeno bezbariérově. V současné době jsou komunikace na sídlišti v Klimentově ve špatném stavu, dále schází parkovací stání a současný stav veřejného osvětlení je také špatný. Kromě obnovy komunikací se bude v této lokalitě realizovat veřejné osvětlení v technologii LED. Součástí projektu je také vybudování nového chodníku podél Klientovské ulice pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky Klimentovská s Plzeňskou. Projekt má kladný dopad na obyvatele všech místních částí obce, ale i na občany z okolních (sousedních) obcí, zejména z blízkých Mariánských Lázní, Drmoulu a Valů, a také tuzemské návštěvníky. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.  
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny demoliční a výkopové práce, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015. Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce:www.velkahledsebe.cz/informace-o-obci/projekty/rekonstrukce-komunikaci-a-chodniku-klimentov-a-velka-hledsebe/.
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
 
Město Lázně Kynžvart
Obec Stará Voda
Obec Tři Sekery
Obec Trstěnice
Obec Valy
 
 
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 9. 10. 2018 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 4. 9. 2017 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 24. 2. 2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 ke stažení zde.
 
 
 
 
Foto z realizace projektu.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.
 
 
Fotografie - po ukončení realizace (vloženo v lednu 2016):