NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace
  • NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery
  • TERMÍN REALIZACE: IV/2009 - V/2011
  • OBLAST PODPORY: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
  • NÁKLADY PROJEKTU: 7 569 928,44 Kč
  • DOTACE: 7 002 183,81 Kč

     

    Projekt Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace byl schválen v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.

    Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel obce Tři Sekery a jejího okolí prostřednictvím rekonstrukce kostela Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi a související přístupové komunikace s cílem rekonstruovat prostor kostela pro kulturní život a vzdělávání.

     

Tři Sekery kostel

 

Publicita projektu

 

Tiskové zprávy projektu

 

 

| www.nuts2severozapad.cz | www.europa.eu |