NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce hřiště pro míčové hry

NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce hřiště pro míčové hry

NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul

TERMÍN REALIZACE: 2009

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy venkova DT2

NÁKLADY PROJEKTU: 394 tis. Kč

DOTACE: 244 tis. Kč

V roce 2008 zrealizovala obec projekt na obnovu dětského hřiště, jehož hlavní cílovou skupinou byly menší děti. Starší děti a mládež ale poukazovaly na chybějící zařízení
pro jejich volnočasové aktivity a sport. Proto se obec rozhodla pro rekonstrukci hřiště
pro míčové hry. Z plochy hřiště byla sejmuta ornice, byl vytvořen podklad z kameniva a štěrkopísku, povrch byl dokončen hlinitopísčitou vrstvou. Hrací plochu lemuje obruba z dlažebních kostek. Ze dvou stran je nainstalováno ochranné oplocení.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |