NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v Lázních Kynžvartu

NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj části zeleně v Lázních Kynžvartu

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Operační program životního prostředí

NÁKLADY PROJEKTU: 430 tis. Kč

DOTACE: 386 tis. Kč

Uprostřed panelového sídliště na pozemku, kde bylo vybudováno v r. 2007 dětské hřiště a v těsné blízkosti areálu „Domova pro seniory“, bude vybudována malá odpočinková zóna se zelení a místem pro relaxaci. S využitím se počítá jak pro obyvatele sídliště, tak pro seniory z „Domova pro seniory“.

 

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |