Název projektu: SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ DOLNÍ ŽANDOV

Název projektu: SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ DOLNÍ ŽANDOV

 

Obec Dolní Žandov získala finanční podporu projektu "Společná setkávání Dolní Žandov" v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond. 

 

Zhruba před třemi roky navázal Dolní Žandov přátelské kontakty s obcí Nagel v Bavorsku, která leží v blízkosti města Weiden. Každý rok proběhla dvě až tři setkání zástupců obcí, na kterých byla diskutována forma společné práce, plánovány aktivity a připravován program. Ženy obou obcí uspořádaly v létě 2011 v Dolním Žandově setkání na téma pěstování bylinek. Následovalo pozvání do Nagelu na slavnosti zelí spojené s kulturním programem. Žáci škol obou obcí spolupracují poměrně intenzivně -  žandovská škola se v červnu 2011 zúčastnila sportovního odpoledne v Nagelu, na oplátku přijely v roce 2012 děti  z Nagelu na návštěvu Dolního Žandova, sklárny v Salajně a bylo pro ně připraveno sportovní odpoledne v Dolním Žandově.

Obě strany chtějí v navázané spolupráci pokračovat a rozšiřovat ji i v dalších oblasti – setkávání žen u příležitosti výměny zkušeností a námětů při výrobě ručních prací a předávání tradic rukodělných technik mladým lidem. Spolky Dolního Žandova nemají právní subjektivitu, tato setkávání se budou konat pod záštitou obce. Obec Dolní Žandov vlastní klubovnu, kterou dá k dispozici pro výše popsané aktivity společných setkávání. Klubovna se nachází v historickém domě čp. 40. Tento historický dům patří mezi kulturní dědictví obce. Nachází se přímo na návsi pod kostelem sv. Michala. Od roku 2009 je dům postupně rekonstruován (2009 - oprava střechy, 2010 - oprava oken, 2011-2012 zřízení muzea obce včetně sociálního zázemí). V letošním roce bude zrekonstruováno schodiště a přilehlé chodby – přístup do klubovny (není předmětem projektu) s předpokládaným ukončením na podzim roku 2013. Poté chce obec předmětnou klubovnu vybavit dvěma komodami, skříní, šicím strojem se stolem pod šicí stroj tak, aby byla provozuschopná k výše uvedeným účelům (konec roku 2013 až jaro 2014) tak, aby byl dodržen termín ukončení projektu.

Cílem projektu „Společná setkávání Dolní Žandov“ je pokračování v navázané spolupráci s partnerskou obcí s výhledem na společné rozšíření kulturních a společenských aktivit, intenzivní spolupráce a její rozšíření mezi mladé obyvatele a děti obcí Dolní Žandov a Nagel.

 

Časový plán a aktivity akce:

1/ kulatý stůl s partnerskou obcí Nagel – projednání programu spolupráce na rok  2014

(září 2013)

2/ účast obyvatel a dětí obce Nagel na vánoční výstavě dětí a žen v Dolním Žandově

(prosinec 2013)

3/ zařízení klubovny a uspořádání dvou workshopů na téma ruční práce a patchwork

(leden až březen 2014)

 

Výstupem projektu bude:

-       společné plánování

-       partnerství (vzájemná spolupráce na komunální úrovni)

-       rozvoj a rozšíření spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice

-       navázání spolupráce mladých lidí a dětí

-       setkávání zástupců, obyvatel, škol a spolků partnerských obcí

 

Na těchto stránkách naleznete aktuální informace a fotografie k projektu.

 

  

 

Tisková zpráva k projektu (24. března 2014)
Pressebericht zum Projekt (24. März 2014)
 

Fotogalerie z druhého workshopu, který se konal 22. března:

            

 

Pozvánka na druhý workshop, který se koná 22. března 2014 v Dolním Žandově:

Pozvánka 22. 3. 2014
Einladung 22. 3. 2014
 

 

Tisková zpráva ze setkání 8. února 2014
Pressebericht vom Treffen am 8. 2. 2014
 

Fotogalerie z prvního workshopu, 8. února 2014:

 

Pozvánka na první workshop, který se koná 8. února 2014 v Dolním Žandově:

Pozvánka 8. 2. 2014

Einladung 8. 2. 2014
 

 

Článek v místním tisku obce Nagel Besuch in Dolni Zandov (prosinec 2013)

tiskova_zprava_7_12_2013_v02.docx (1256081)

 

Einladung zum Weihnachtsnachmittag am 5. Dezember 2013 nach Dolní Žandov
Pozvánka na vánoční odpoledne dne 5. prosince 2013 v Dolním Žandově
 

 

Fotogalerie z kulatého stolu, konaného dne 28. září 2013

v přísálí kulturního domu v Dolním Žandově.

 

 

Protokoll aus dem Runden Tisch am 28. 9. 2013

Zápis z kulatého stolu konaného dne 28. 9. 2013

 

Pozvánka na kulatý stůl (28.9.2013 v Dolním Žandově)
Einladung zum runden Tisch (am 28. 9. 2013 in Dolní Žandov)
 

 

 

 

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

 

Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Investition in Ihre Zukunft