NÁZEV PROJEKTU: Sportovní víceúčelové hřiště - Stará Voda

NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda

TERMÍN REALIZACE: do 30. 11. 2020

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210D -  Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

NÁKLADY PROJEKTU:  2 631 016 KČ

DOTACE: 600 000 KČ

Cílem akce je vybudovat v obci zcela nové víceúčelové hřiště pro sportovní aktivity občanů - dětí ZŠ, MŠ, spolků (TJ Sokol Stará Voda, SDH Stará Voda), rodičů s dětmi, návštěvníků obce atp. Hřiště bude veřejně přístupné a nebude sloužit k provozování ekonomické činnosti obce. Lokalita, ve které se plánuje výstavba nového víceúčelového hřiště, je přirozeným místem setkávání místních občanů při různorodých (nejen sportovních) akcích.