NÁZEV PROJEKTU: Studie rozvoje zeleně v obci Stará Voda

NÁZEV PROJEKTU: Studie rozvoje zeleně v obci Stará Voda

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Stará Voda
 • TERMÍN REALIZACE: 2008
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2008, Karlovarský kraj
 • NÁKLADY PROJEKTU: 75 tis. Kč
 • DOTACE: 56 tis. Kč

  V rámci projektu byla zpracována studie systému zeleně v obci - generel zeleně, který obsahoval terénní průzkum - hodnocení stávajících ploch zeleně a stromořadí, jejich kategorizace dle platné metodiky (digitálně), dále návrh změny využití veřejných ploch zeleně a stanovení principů dalšího rozvoje zeleně v obci (digitálně)

  Ve druhé fázi detailní řešení vegetačních úprav okolí Obecního úřadu ve Staré Vodě v návaznosti na kapličku, geodetické zaměření, studie řešení včetně inventarizace dřevin a návrhu pěstebních opatření (digitálně), položkový rozpočet včetně specifikace rostlinného materiálu (digitálně), návrh řešení komunikací a podklady pro výběr budoucího dodavatele

  Stará Voda Stará Voda

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |