NÁZEV PROJEKTU: Úprava návsi v Obci Vlkovice

NÁZEV PROJEKTU: Úprava návsi v Obci Vlkovice

 

 

 

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: Program rozvoje venkova pro období 2007 - 13
 • NÁKLADY PROJEKTU: 2,1 mil. Kč
 • DOTACE: 1,7 mil. Kč

  Projekt řešil základní atributy vzhledu a dostupnosti návsi obce Vlkovice – opravu opěrné zdi, zkvalitnění a rekonstrukci komunikace, vybudování parkoviště, chodníků, pojížděných předlažeb a parkové úpravy.

  Projekt tak zásadním způsobem napomohl zlepšení vzhledu obce a její dostupnosti a tím zlepší životní podmínky nejen jejích obyvatel, ale i zvýší atraktivitu vesnice pro bydlení, podnikání i relaxaci.

   

   

  obrázek náves obrázek náves 2

   

  Logo Programu rozvoje venkova

  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí