NÁZEV PROJEKTU: Vybudování dětského hřiště ve Valech

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování dětského hřiště ve Valech

NOSITEL PROJEKTU: Obec Valy

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: POV 2010, MMR ČR

NÁKLADY PROJEKTU: 373 tis. Kč

DOTACE: 261 tis. Kč

Realizace projektu spočívala ve vytvoření nového dětského hřiště. V obci se nacházelo hřiště se starými, necertifikovanými, neobnovitelnými a nevyhovujícími herními prvky, které byla obec nucena odstranit.

Na základě zapojení dětí ve věku 6 - 12 let, které kreslily v rámci Dětského dne svoje nápady, jak prostor využít, co by se jim líbilo a jak prostor vybavit, byl sestaven tento projekt.

Na výkresech namalovaných dětmi se nejvíce objevovaly různé herní prvky sloužící
k aktivnímu trávení volného času. Mladší děti kreslily dětské hřiště nejen s herními prvky, ale také s lavičkami sloužícími pro jejich doprovod – maminky a tatínky.

Pozemek p. č. 19/11 se nachází ve středu obce a navazuje na tenisové kurty. Přiléhá
k cyklotrase č. 136 vedoucí z Velké Hleďsebe do Mariánských Lázní. Na zmíněném pozemku byly umístěny soubory herních prvků a parkových laviček. Jedná se o poměrně frekventovaný prostor, který je v obci jediným možným místem pro trávení volnočasových aktivit místních dětí a mládeže. Každoročně se zde koná např. Dětský den plný soutěží a her. Řešení tohoto prostoru je pro obec Valy důležité také z důvodu neexistence návsi či jiné přirozené dominanty obce.

                     

                     

 

banner pro příjemce

 

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |