NÁZEV PROJEKTU: Výměna autobusových přístřešků v obci Velká Hleďsebe

NÁZEV PROJEKTU: Výměna autobusových přístřešků v obci Velká Hleďsebe

Program MMR ČR: Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D821

Dotační titul: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 117D8210C

Název projektu: Výměna autobusových přístřešků v obci Velká Hleďsebe

Identifikační číslo: 117D8210C3316

Realizace akce: 1.8.2020 - 31. 10. 2021


Předmětem projektu je obnova 4 autobusových přístřešků ve Velké Hleďsebi a Klimentově. V rámci staveb. pracích dojde k výměně dosluhujících, nevzhledných plechových přístřešků za přístřešky s ocelovou konstrukcí a sklem. V přístřešcích budou vyměněny i lavičky.