NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken a vchodových dveří na budově obecního úřadu

NÁZEV PROJEKTU: Výměna oken a vchodových dveří na budově obecního úřadu

NOSITEL PROJEKTU: Obec Vlkovice

TERMÍN REALIZACE: 2010

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2010j

NÁKLADY PROJEKTU: 442 tis. Kč

DOTACE: 220 tis. Kč

Na budově obecního úřadu došlo k výměně 26 kusů oken a 1 kusů vstupních dveří. Tvar i rozměr všech měněných oken a dveří byl zachován, nedošlo tudíž k narušení rázu budovy.
V rámci zajištění tepelné a zvukové izolace byly zvoleny plastové výrobky. Výměnou oken a dveří došlo k vylepšení celkového vzhledu staleté budovy, která dominuje celému prostoru návsi. Realizace projektu proběhla v souladu s účelem čerpání finančního příspěvku. Akce umožnila zrealizovat první etapu celkové rekonstrukce obecního úřadu.

 

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |