NÁZEV PROJEKTU: Výměna zkušeností s německými kolegy

NÁZEV PROJEKTU: Výměna zkušeností s německými kolegy

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2011

DOTAČNÍ TITUL: Program obnovy venkova 2011

NÁKLADY PROJEKTU: 0,1 mil. Kč

DOTACE: 0,1 mil. Kč

Projekt je založen hlavně na výměně zkušeností z oblasti obnovy a rozvoje venkova. V rámci projektu budou uskutečněna setkání s německými kolegy, tedy zástupci občanů z obce Nagel a budou diskutována témata dotýkající se obnovy a rozvoje venkova. Plánovaná tři jednání proběhnou ve formě kulatých stolů. Hlavní náplní bude prezentace úspěšných projektů
na německé i české straně a dále bude výměna zkušeností zaměřená na obnovu veřejných prostranství v obcích.

Na základě uskutečněných jednání dojde k rozvoji a posílení spolupráce se zástupci německé obce Nagel, která řeší totožné problémy při své obnově a rozvoji.

Kulatých stolů se zúčastní zástupci obce Nagel, na české straně se zúčastní zástupci občanů obce Dolní Žandov (starosta, místostarosta, zastupitelé, členové výborů a komisí jmenovaných zastupitelstvem, občané a další aktéři podílející se na obnově a rozvoji venkova z Mikroregionu Mariánskolázeňsko).

Cílem projektu je výměna informací a zkušeností s obnovou a rozvojem venkova,
o kterou se obce podobného typu na české i německé straně snaží, a jaké úspěchy již zaznamenaly. Hlavně budou diskutovány zkušenosti s obnovou veřejných prostranství obcí. 

Celá akce má nadregionální význam z pohledu výběru typu účastníků a pomůže k navázání další spolupráce při rozvoji obce Dolní Žandov.

banner pro příjemce

| Projekt vznikl s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR |