NÁZEV PROJKETU: Stavební obnova historicky významného domu čp. 40

NÁZEV PROJKETU: Stavební obnova historicky významného domu čp. 40

NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov

TERMÍN REALIZACE: 2009

DOTAČNÍ TITUL: Strategický plán LEADER pro období 2009 - 2013

NÁKLADY PROJEKTU: 0,5 mil. Kč

DOTACE: 0,4 mil. Kč

Objekt je prázdný, chátrá a nevyužívá se. Obec by v tomto domě ráda vybudovala muzeum. Současný stav budovy však vyžaduje značnou obnovu. V roce 2009 proběhla výměna střešní krytiny, aby se zajistila stabilizace objektu a zabránilo se dalšímu chátrání.

Projekt řeší obnovu kulturního dědictví, které si zaslouží stavební obnovu, která pomůže k lepšímu využití historicky cenné budovy.

Všech 29 kusů stávajících oken bylo demontováno a provedla se montáž nových oken.

Po usazení oken byly provedeny nezbytné zednické práce – začištění.  Realizací tohoto projektu se předešlo dalšímu zhoršování stavu objektu.

| Projekt vznikl s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu |