O pohár hraničního kamene

O pohár hraničního kamene

 

Spolupráce Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko s příhraničními obcemi v Bavorsku je každým rokem intenzivnější. Společně jsme připravovali již několik projektů, velmi úspěšný byl například projekt "Náš region" - fotografická soutěž. Neustále se snažíme tuto velmi dobře fungující spolupráci prohlubovat a rozšiřovat o nová témata.

Tento projekt, jehož tématem je uspořádání nohejbalového turnaje pod názvem "O pohár hraničního kamene", bude realizován ve spolupráci s bavorskou obcí Neualbenreuth. Pozváno a sestaveno bude 10 družstev, členové družstev budou zástupci jednotlivých obcí. Turnaj se uskuteční během jednoho dne formou tzv. zkrácené hry, hrát se bude na kurtech členské obce Svazku Drmoul.

Termín realizace tzurnaje je stanoven na září 2013, doba trvání turnaje se předpokládá ca. 9 - 10 hodin.

 

Cílem projektu je sblížit zástupce obcí pomocí sportovní soutěže. Během společně stráveného času mimo hru budou mít představitelé obcí možnost diskutovat o způsobu řízení obcí, o způsobech a možnostech řešení úkolů a problémů vyplývajících z jejich funkcí a navazovat kontakty pro další spolupráci. Fanoušci, kteří se zúčastní turnaje, budou navazovat osobní kontakty s obyvateli druhé země.

 

Fotografie z nohejbalového turnaje ( 21. září 2013)

 

Tisková zpráva k turnaji v nohejbalu (26. 9. 2013)

Pressebericht zum Fußballtennisturnier (26. 9. 2013)

 

Proposition zum Fußballtennisturnier

Propozice k nohejbalovému turnaji

 

Pozvánka na nohejbalový turnaj (v češtině)

Pozvánka na nohejbalový turnaj (v němčině)