Obnova hřbitovních cest v obci Trstěnice

Obnova hřbitovních cest v obci Trstěnice

NOSITEL PROJEKTU: Obec Trstěnice

TERMÍN REALIZACE: do 31. 10. 2020

SPRÁVCE PODPROGRAMU: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DOTAČNÍ TITUL: Podpora obnovy a rozvoje venkova

PODPROGRAM: 117D8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

NÁKLADY PROJEKTU:  372 613 KČ

DOTACE: 159 692 KČ

Předmětem stavebních prací bude obnova cest na hřbitově v obci Trstěnice. Dojde k obnově a zpevnění cesty od vrat k márnici (dlažba). Dále budou zpevněny cesty u hrobových, urnových míst a u náhrobních desek německých občanů.