NÁZEV PROJEKTU: Obnova márnice na hřbitově ve Velké Hleďsebi

NÁZEV PROJEKTU: Obnova márnice na hřbitově ve Velké Hleďsebi

 

Program MMR ČR : Podpora rozvoje regionů 2019+

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D821

Dotační titul: Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 117D8210G

Název projektu: Obnova márnice na hřbitově ve Velké Hleďsebi

Identifikační číslo: 117D8210G3449

Realizace akce: 1.8.2020 - 31. 10. 2021

 

Předmětem stavebních prací je obnova márnice na obecním hřbitově ve Velké Hleďsebi.