NÁZEV PROJEKTU: Odstranění havarijního stavu instalací ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

NÁZEV PROJEKTU: Odstranění havarijního stavu instalací ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

NOSITEL PROJEKTU: Město Lázně Kynžvart

TERMÍN REALIZACE: 2020

DOTAČNÍ TITUL: Výzva VPS - 228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

SPRÁVCE PROGRAMU: Ministerstvo finací ČR

NÁKLADY PROJEKTU: 16 215 657 Kč

DOTACE: 14 594 091Kč

Předmětem projektu je výměna instalací a drobné stavební úpravy v Základní a Mateřské škole v Lázních Kynžvart.