Pamětní kniha obce Stará Voda 1923-1934

Pamětní kniha obce Stará Voda 1923-1934

Obec Stará Voda vydala za podpory Česko-německého fondu budoucnosti Pamětní knihu obce Stará Voda 1923-1934.

Myšlenka vydání knihy patří paní Kriemhild Heller, bývalé obyvatelce obce Stará Voda. Ve Státním okresním archivu v Chebu našla originál knihy psané písmem kurent. Celou knihu přepsala spolu se svým manželem Dietmarem Hellerem do latinky. Úkolem české strany byl překlad kroniky a vydání knihy. 

Výsledkem je svazek kroniky v českém a německém jazyce, který popisuje jak každodenní život na začátku minulého století, také však popisuje i "světové dění".

Děkujeme všem, kteří na vydání knihy spolupracovali. Zvláště panu Jaromíru Bartošovi, řediteli Městského muzea Mariánské Lázně, panu faráři otci Řehořovi z Mariánských Lázní, panu Ondřeji Cinkovi, kastelánovi zámku Kynžvart, všem korektorům, kteří odvedli vynikající práci.

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko bylo administrátorem celého projektu.

Přinášíme fotografie ze slavnostního představení knihy, které se konalo 10. 12. 2016 v kulturním sále obce Stará Voda.