NÁZEV PROJEKTU: Poznejme společně obec Drmoul

NÁZEV PROJEKTU: Poznejme společně obec Drmoul
Obec Drmoul realizuje v programu Dispozičního fondu Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 malý projekt, zaměřený na poznávání krásného okolí obce, a to pro občany našeho regionu a pro občany sousedních obcí v Bavorsku. Partnerskou obcí projektu je obec Neualbenreuth, se kterou obec Drmoul kontaktuje díky realizaci několika dalších projektů.
Na programu projektu je pozvánka na pěší výlet po okolí Drmoulu, který se koná v neděli 27. dubna odpoledne. Během vycházky turisté navštíví Panský vrch - rozhlednu a židovský hřbitov, a dále naučnou stezku Cech sv. Víta. Během vycházky je zajištěno průvodní slovo a na závěr budou všichni pozváni na malé pohoštění.
Díky tomuto projektu budou vytištěny propagační letáčky o obci Drmoul v českém a německém jazyce, které představí obec a zajímavosti v jejím okolí, které si zaslouží návštěvu turistů.
 
- - - 
 
Fotografie z vycházky na Panském vrchu, která se konala 27. 4. 2014:
 
 
 
Zde naleznete ke stažení pozvánku na pěší výlet do okolí obce Drmoul v neděli 27. dubna 2014 od 15:00 hodin: