NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu - dokončení

 

 • NOSITEL PROJEKTU: Obec Drmoul
 • TERMÍN REALIZACE: 2009
 • DOTAČNÍ TITUL: POV 2009, Karlovarský kraj
 • NÁKLADY PROJEKTU: 800 tis. Kč
 • DOTACE: 400 tis. Kč

   

  Cílem projektu je dokončení rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu prostřednictvím vybudování sprch a WC odpovídající současným hygienickým požadavkům. Samozřejmou součástí projektu bude i zpřístupnění šaten a sociálního zařízení zdravotně postiženým - bezbariérové WC.

   

  banner pro příjemce

  | Projekt vznikl s podporou Karlovarského kraje |